10 Cặp Từ Trái Nghĩa Thông Dụng Trong Tiếng Anh

by Thiên Tú · 0 comments in Kinh Nghiệm Học Tiếng Anh

1. Love/Hate: Yêu/Ghét
2. Hot/Cold: Nóng/Lạnh
3. Happy/Sad: Vui/Buồn
4. Good/Spoiled: Ngoan/Hư
5. Hard-working/Lazy: Chăm chỉ/Lười nhác
6. Beautiful/Ugly: Đẹp/Xấu
7. Long/Short: Dài/Ngắn
8. Big/Small: To/Nhỏ
9. Positive/Negative: Tích cực/Tiêu cực
10. Nobel/Mean: Cao thượng/Thấp hèn.

chia se 10 Cặp Từ Trái Nghĩa Thông Dụng Trong Tiếng Anh

Tìm kiếm Google:

  • từ trái nghĩa trong tiếng anh
  • Cac cap tu trai nghia trong tieng anh
  • từ đồng nghia trong tieng anh
  • các cặp tính từ trái nghĩa trong tiếng anh
  • các cặp từ đồng nghĩa trong tiếng anh
  • từ trái nghĩa
  • từ đồng nghĩa trái nghĩa trong tiếng anh
  • các cặp từ trái nghĩa
  • tu dong nghia va trai nghia trong tieng anh
  • Tính từ trái nghĩa

About Thiên Tú
Chia Sẻ Các Phương Pháp Học - Phần Mền Học Tiếng Anh

Visit my website →

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

CommentLuv badge
;troy ;pig ;lol ;khakha ;huw ;happy ;funny ;fuck ;damn ;cry ;bum ;bigcry

Previous post:

Next post: