CÁC THÀNH NGỮ HAY , THÔNG DỤNG

thanh ngu tieng anh Các Thành Ngữ Tiếng Anh Hay Và Thông Dụng Nhất

1. Cái gì có thể áp dụng cho người này thì cũng có thể áp dụng cho người khác.
Sauce for the goose is sauce for the gander.

2. Cây ngay không sợ chết đứng.
A clean hand wants no washing.

3. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Laughter is the best medicine.

4. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.
Catch the bear before you sell his skin

5. Chở củi về rừng.
To carry coals to Newcastle.

6. Muộn còn hơn không
Better late than never

7. Love me, love my dog.
Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.

8. You owe blood, pay with blood.
Nợ máu trả bằng máu.

9. Spare the rod spoil the child.
Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Tìm kiếm Google:

  • thành ngữ tiếng anh hay
  • thanh ngu tieng anh hay nhat
  • những câu thành ngữ tiếng anh hay
  • nhung cau thanh ngu tieng anh hay nhat
  • những câu thành ngữ tiếng anh
  • các câu thành ngữ tiếng anh
  • nhung cau thanh ngu bang tieng anh hay nhat
  • câu thành ngữ tiếng anh hay nhất
  • nhung cai tieng anh thong dung
  • thành ngữ tiếng anh hay