Một Số Câu Nói Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa

by Thiên Tú · 0 comments in Kinh Nghiệm

Rain cats and dogs – Mưa tầm tã

Love me love my dog – Yêu em yêu cả đường đi, ghét em ghét cả tông ty họ hàng

Strike it – Trúng quả

Alway the same – Trước sau như một

Hit it off – Tâm đầu ý hợp

Hit or miss – Được chăng hay chớ

Add fuel to the fire – Thêm dầu vào lửa

To eat well and can dress beautyfully – Ăn trắng mặc trơn

Don’t mention it! = You’re welcome = That’s alright! = Not at all – Không có chi

Just kidding – Chỉ đùa thôi

No, not a bit – Không chẳng có gì

Nothing particular! Không có gì đặc biệt cả

chia se Một Số Câu Nói Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa

Nhận xét

About Thiên Tú
Chia Sẻ Các Phương Pháp Học - Phần Mền Học Tiếng Anh

Visit my website →

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: