Một Số Cấu Thành Ngữ Tiếng Anh Hay

by Thiên Tú · 0 comments in Kinh Nghiệm

1. Live not to eat, but eat to live
>>> Sống không phải để ăn nhưng ăn để sống

2. The longest day must have an end
>>> Ngày dài nhất cũng phải qua đi

3. Make the best of a bad job
>>> Phải biết chấp nhận hoàn cảnh

4. A man can only die once
>>> Ai cũng phải chết một lần

5. Marriage are made in Heaven
>>> Hôn nhân là do trời định

6. Men are blind in their own cause
>>> Con người mù quáng vì niềm tin của mình

7. Men make houses, Women make home
>>> Đàn ông xây nhà, Đàn bà xây tổ ấm

8. Might is right
>>> Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh

9. Money talks
>>> Đồng tiền biết nói

10. Necessity is the mother of invention
>>> Cái khó ló cái khôn

11. Barking dogs seldom bite
>>> Chó sủa ít khi cắn

12. The beaten road is safest
>>> Con đường quen thuộc là con đường an toàn nhất

13. Beauty is in the eyes of the beholder
>>> Vẻ đẹp nằm trong con mắt người ngắm

14. Better late than never
>>> Thà muộn còn hơn không

15. Blood is thicker than water
>>> Một giọt máu đào hơn ao nước lã

16. Book and friend should be few but good
>>> Sách vở và bạn bè, cần ít thôi nhưng phải tốt

17. Brevity is the soul of wit
>>> Sự ngắn gọn là tinh hoa của trí tuệ

18. The best is enemy of the good
>>> Cầu toàn đâm ra hỏng việc

19. Everybody’s bussiness is nobody’s bussiness
>>> Cha chung không ai khóc

20. Too many cooks spoil the broth
>>> Lắm thầy thối ma

21. Cut your coat according to your cloth
>>> Liệu cơm gắp mắm

22. To swim with the tide
>>> Gió chiều nào che chiều ấy

23. It takes all sorts to make a world
>>> Của năm bảy loại, người năm bảy loài

24. Ill gotten, ill spent
>>> Của thiên trả địa

25. You can’t make an omelette without breaking eggs
>>> Muốn ăn thì lăn vào bếp

chia se Một Số Cấu Thành Ngữ Tiếng Anh Hay

Nhận xét

About Thiên Tú
Chia Sẻ Các Phương Pháp Học - Phần Mền Học Tiếng Anh

Visit my website →

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: