Nếu máy của bạn không thể đọc được các file .PDF, bạn hãy mở DVD 6 trong đó có file tên: Phần Mềm Đọc File Đuôi .PDF bạn chỉ cần cài đặt –> Click ->> OK OK, là xong.

chia se Máy tính tôi không đọc được file .PDF tôi phải làm sao?

Nhận xét