Máy tính tôi không đọc được file .PDF tôi phải làm sao?

by Thiên Tú · 0 comments in

Nếu máy của bạn không thể đọc được các file .PDF, bạn hãy mở DVD 6 trong đó có file tên: Phần Mềm Đọc File Đuôi .PDF bạn chỉ cần cài đặt –> Click ->> OK OK, là xong.

Tìm kiếm Google:

  • khong doc duoc file pdf
  • khong mo duoc file phai lam sao
  • máy tính không mở dduocj file pdf phai lam sao
  • cach doc phai pdf
  • không đọc được file pdf
  • máy không in được file pdf
  • máy tính không mở duoc file pdf phai lam sao
  • tai s may tinh k doc dc file pdf

About Thiên Tú
Chia Sẻ Các Phương Pháp Học - Phần Mền Học Tiếng Anh

Visit my website →

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: